Knokkers en overlevers

05 juli 2016
Knokkers en overlevers

Knokkers en overlevers: zo mag je ondernemingen en organisaties die in 1916, 1917 of 1918 best noemen. Ze vieren (binnenkort) hun 100-jarig jubileum, maar vanzelfsprekend is dat niet. De jaren van hun oprichting waren geen gemakkelijke jaren. Ga maar na: Nederland bleef weliswaar neutraal in de 'Grote Oorlog', de gevolgen van die oorlog waren zeker merkbaar. Neutraal Nederland zat tussen hamer en aambeeld.

Vandaag, 5 juli 2016, is het 99 jaar geleden dat een opstand in Amsterdam totaal uit de hand liep, het zogenaamde Aardappeloproer. Op het Haarlemmerplein ging hongerige arbeiders op de vuist met het leger. Soldaten schoten en er vielen 9 doden. Eerder die week hadden huisvrouwen een schip gevuld met aardappelen bestemd voor het leger, geplunderd. Voornaamste oorzaak van het oproer: honger.

TROELSTRA 

TOT STILSTAND

Het Aardappeloproer was een direct gevolg van de economische malaise waar Nederland door de Eerste Wereldoorlog in terecht was gekomen. Engeland en Frankrijk verboden Nederlandse bedrijven te exporteren naar Duitsland en Duitsland had de gehele Noordzee tot oorlogsgebied verklaard. De in- en export van goederen naar en uit Nederland kwam tot stilstand. De koloniën waren praktisch onbereikbaar. Was het nationaal inkomen tot 1916 nog gestegen, het duikelde tussen 1916 en 1918 in een rap tempo. Pieter Jelles Troelstra taxeerde de situatie verkeerd in: hij dacht dat Nederland door armoede en ellende van de afgelopen jaren klaar was voor de socialistische revolutie. 

 


BEDRIJFSGESCHIEDENIS VAN EEN ZZP'ER

Welke ondernemer richt een onderneming op in een dergelijke situatie? PastFuture kent er een. Vorig jaar werkten we aan de corporate story van het Eindhovense bouwonderneming Hurks. Theodorus Hurks ging in 1916 als ZZP'er avant la lettre aan de slag. Bij gebrek aan archiefmateriaal kan alleen de fantasie helpen om te bedenken hoe het moet zijn geweest om in die tijd een bedrijf op te richten. Een bedrijf bovendien dat 100 jaar later nog steeds bestaat en bovendien prefab beton levert aan grote vastgoedprojecten in Londen. Wie had dat kunnen bedenken? De komende jaren vieren de overlevers en de knokkers hun eeuwfeest. Wat een mijlpaal!

Is uw bedrijf ook een knokker of overlever? Wilt u uw bedrijfsgeschiedenis en de verhalen die daar bij horen vastleggen? Neem dan contact op met Pieter van Gent van PastFuture. Hij vertelt graag hoe bedrijfsgeschiedenis een bijdrage levert aan merk en identiteit in het heden. 

© 2022 PastFuture