Strategische communicatie WSW

Kan de sociale woningbouw tegen een stootje?

De toekomst van de financiering van de sociale woningbouw: niets minder dan dat staat in maart 2020 op het spel. Via borger Waarborgfonds Sociale Woningbouw kunnen woningcorporaties goedkoop geld lenen op de financiële markt. Daardoor kunnen ze goede en betaalbare woningen bouwen en renoveren voor mensen met een smalle beurs. Maar is het stelsel wel robuust genoeg als er iets aan de hand is?

Standard & Poor's

Kredietbeoordelaars als Moody’s en Standard & Poor’s schatten in dat WSW niet het geld zou op kunnen hoesten op het moment dat dat nodig zou zijn, bijoorbeeld als een woningcorporatie failliet zou gaan. Vandaar dat WSW afgelopen jaar een strategisch programma heeft opgezet met belangrijke wijzigingen in het stelsel. Op dit moment vindt de consultatieronde plaats. Honderden woningcorporaties in Nederland denken momenteel na over de wijzigingen die het strategisch programma van WSW voorstelt.

Strategisch verhaal 

PastFuture kreeg de vraag om een strategisch verhaal te schrijven dat gebruikt kan worden in de communicatie over dit programma. Opdracht: vertel in gewone mensentaal wat op het spel staat. Doelgroep van het verhaal zijn bestuurders van de woningcorporaties; mensen – kort gezegd - die van alles aan hun hoofd hebben. Goedkoop geld lenen op de financiële markten waarmee ze huizen kunnen bouwen, renoveren of verduurzamen is daar slechts een van.

Strategische film

Het strategisch verhaal vormt de basis van een film geproduceerd in samenwerking met De Lichtjagers. De film schetst in grote lijnen wat het strategisch programma betekent voor corporaties. Aan het woord komen Rob Rötscheid, bestuursvoorzitter van Waarborgfonds Sociale Woningbouw, Peter Boerenfijn, bestuursvoorzitter van Habion en Carola Steenmeijer, risk consultant bij WSW. PastFuture heeft tevens de voice-overs geschreven voor verdiepende animaties over onderwerpen als zekerheden (in het geval van een faillissement van een corporatie), de robuustheid van het borgstelsel en de werking van de obligolening.

Complexe verhalen toegankelijk maken

PastFuture en De Lichtjagers zijn gespecialiseerd in de visuele vertaling van complexe onderwerpen naar toegankelijke verhalen en films. Zitten jullie ook met een complexe vraagstuk dat jullie naar normale mensentaal willen vertalen? Bel met Pieter van Gent voor advies.

 

 

 

 

© 2024 PastFuture