35 years of Waarborgfonds Sociale Woningbouw

Geboren als bezuinigingsmaatregel in de jaren 80, is het Waarborgfonds Sociale Woningbouw een geweldige manier gebleken om huurders van sociale woningbouw maandelijks €30 tot €40 minder huur te laten betalen. En de overheid was van de torenhoge leningen van woningcorporaties af. Dat is nog eens wat je noemt een briljant idee.

In 2018 vierde Waarborgfonds Sociale Woningbouw zijn 35-jarig bestaan. PastFuture werd afgelopen zomer gevraagd om aan de slag met het verhaal en de geschiedenis van WSW. En wat een verhaal! Het is niet altijd rozengeur en maneschijn geweest in de geschiedenis van het fonds. De eerste jaren kabbelt het fonds een beetje, om vanaf 1995 door de bruteringsoperatie snel aan belang toe te nemen.

Vestia en de Tweede Kamer

In 2012 belandt WSW opeens in het midden van de politieke arena door de Vestia-affaire. De beruchte derivaten schudden de gehele corporatiesector door elkaar. WSW heeft tekortgeschoten in zijn risicomanagement, luidt het oordeel van de Parlementaire enquete Woningcorporaties die door de Tweede Kamer is uitgevoerd. WSW maakt schoon schip en 6 jaar na de affaire rond Vestia is WSW een andere organisatie geworden. Een fonds dat inzet op risicomanagement, maar ook meedenkt met corporaties hoe ze de opgave om te verduurzamen kunnen aanpakken. Want daar is geld voor nodig, veel geld. 

Documentaire stijl

PastFuture heeft samen met Ilya van Marle en Koen Samson een film gemaakt in documentaire stijl. We nemen de kijker aan de hand langs de belangrijkste momenten uit de geschiedenis van de WSW door interviews met experts, ooggetuigen en betrokkenen als Gerard Erents, Hugo Priemus, Arnold Moerkamp en Rob Rötscheid. Een bijzondere verhaallijn vormt de landkaart met dominostenen: die maakt op eenvoudige en indringende manier duidelijk welke impact gebeurtenissen hebben gehad op WSW en de gehele corporatiesector. PastFuture is erin geslaagd om complexe materie, helder te vertellen. 

Interesse in een documentaire over bedrijfsgeschiedenis? Neem contact op met Pieter van Gent (*641370216) of stuur een mail naar info@pastfuture.nl

© 2024 PastFuture